Yusweet daroval 1 milión juanov na prevenciu nového koronavírusu

Od vypuknutia nového koronavírusu mu Yusweet prikladal veľký význam a zaviedol aktívne a účinné opatrenia na prevenciu epidémie.Medzitým vedúci predstavitelia Yusweet vyzvali všetkých zamestnancov, aby spolupracovali v boji proti epidémii.

V reakcii na výzvu Ústredného výboru strany a Štátnej rady v snahe prevziať sociálnu zodpovednosť súkromných podnikov.Dňa 5. februára Yusweet daroval 1 milión juanov nadácii Čínskeho červeného kríža na prevenciu a kontrolu nového koronavírusu.

zxvqw

Čas odoslania: 29. decembra 2021